2022 Olimpiadası (Princeton və Nyu York)

hadisə Materialları
Amerika Hindistan Tarixi İmtahanı İmtahan
Cavab açarı
Polşa Tarixi İmtahanı İmtahan
Əlavə suallar
Cavab açarı
Tarixşünaslıq
* yalnız Varsity & Junior Varsity bölmələrinə təklif olunur
müayinə
Qiymətləndirmə rubrikası
Yazılı İmtahan Varsity/Junior Varsity İmtahanı
İbtidai/Orta Məktəb İmtahanı
Qiymətləndirmə rubrikası

2018 Olimpiadası (Berlin)

2016 Olimpiadası (Honolulu)

2015 Olimpiadası (Williamsburg)