Studenci będą mieli możliwość konkurowania w kilku konkursach opartych na egzaminach, w tym następujących egzaminach wielokrotnego wyboru. Należy pamiętać, że egzamin z baterii jest wymagany dla wszystkich uczniów, podczas gdy wszystkie inne wymienione poniżej egzaminy wielokrotnego wyboru są opcjonalne.

Wszystkie egzaminy wielokrotnego wyboru Olimpiady są punktowane w ten sam sposób: 2 punkty za poprawną odpowiedź, 0 punktów za brak odpowiedzi i -1 punkt za błędną odpowiedź. Bateria składa się łącznie z 400 pytań; wszystkie inne wymienione tutaj egzaminy składają się z 75 pytań.