Podziały: Varsity, Junior Varsity, Gimnazjum, Podstawowe, Rodzinne
Rodzaj konkursu: Indywidualny, egzamin wielokrotnego wyboru na 100 pytań, czas trwania 40 minut

W konkursach z buzzerami na Międzynarodowej Olimpiadzie Historycznej większość pytań dotyczy historii Zachodu. Aby położyć większy nacisk na historię Azji Wschodniej, gdzie mieszka około jednej trzeciej światowej populacji, ponownie zaoferujemy egzamin z historii Azji Wschodniej podczas Olimpiady w 2023 roku.

Pytania dotyczące egzaminu z historii Azji Wschodniej mogą być albo bardziej zgodne z prostszym podejściem przedstawionym w pytaniach dotyczących gimnazjalnej i podstawowej wersji egzaminu z baterii, albo bardziej analitycznym podejściem przedstawionym w pytaniach dotyczących wersji uniwersyteckiej i juniorów uniwersyteckich egzamin z baterii. Należy pamiętać, że dla celów sylabusu egzamin ten obejmuje zarówno Azję Wschodnią, jak i Azję Południowo-Wschodnią (tj. każdy kraj zaznaczony na żółto lub czerwono na mapie pokazanej na tej stronie). Bardziej szczegółowy rozkład epok w historii i miejscach w Azji Wschodniej zostanie przedstawiony przed olimpiadą.