2022 Międzynarodowa Olimpiada Historyczna Egzamin Krajowy – Historia Polski
2022 Międzynarodowa Olimpiada Historyczna Egzamin Krajowy – Historia Polski – Dodatkowe Pytania
2022 Międzynarodowa Olimpiada Historyczna Egzamin Krajowy – Historia Polski – KLUCZ ODPOWIEDZI

Podziały: Varsity, Junior Varsity, Gimnazjum, Podstawowe, Rodzinne
Rodzaj konkursu: Indywidualny, egzamin wielokrotnego wyboru na 100 pytań

Egzamin Country to nowe wydarzenie na Olimpiadzie 2022. Jest to 100-pytaniowy egzamin wielokrotnego wyboru z Historii naszego wyróżnionego kraju: Polski! Na egzamin studenci będą mieli 40 minut. Nie ma różnicy w egzaminie krajowym pomiędzy różnymi kategoriami wiekowymi (chociaż różne zestawy medali będą przyznawane dla każdej kategorii). Pytania dotyczące egzaminu krajowego mogą być albo bardziej zgodne z prostszym podejściem przedstawionym w pytaniach dotyczących gimnazjalnej i podstawowej wersji egzaminu z baterii, albo bardziej analitycznym podejściem przedstawionym w pytaniach dotyczących wersji uniwersyteckiej i juniorskiej baterii Egzamin.

Uczeń z najwyższym wynikiem ogólnym we wszystkich kategoriach wiekowych na egzaminie krajowym wygra pięciodniową wycieczkę do Polski, gdzie zostanie powitany przez lokalnych i narodowych dygnitarzy jako światowy ekspert od historii i kultury swojego kraju! COIE Polska personel będzie eskortował ucznia, który wygra egzamin krajowy, choć z pewnością rodzice i inni członkowie rodziny na własny koszt mogą dołączyć do zwycięskiego ucznia. Czas trwania wycieczki można przedłużyć w przypadku obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Terminy wyjazdu zostaną ustalone z okresem wakacji szkolnych dla danego ucznia (nie będą ustalane z wyprzedzeniem przed odbyciem egzaminu krajowego). Powodzenia!!!