Podziały: Varsity, Junior Varsity, Gimnazjum, Podstawowe
Rodzaj konkursu: Indywidualny, 75 pytań egzamin wielokrotnego wyboru. Czas trwania 30 minut.

Podczas Międzynarodowej Olimpiady Historycznej 2023 odbędzie się egzamin z historii krajów i narodów Afryki. Egzamin ten będzie składał się z 75 pytań wielokrotnego wyboru. Będzie zawierał pytania dotyczące historii Afryki, począwszy od Wielkiej Doliny Ryftowej, poprzez XX-wieczne wysiłki dekolonizacyjne, aż po współczesną Afrykę. Pytania na tym egzaminie mogą również obejmować pytania dotyczące interakcji między osadnikami afrykańskimi i europejskimi; egzamin nie obejmuje bieżących wydarzeń, ale będą zawierały pytania dotyczące najnowszej historii.