Należy pamiętać, że w przypadku dywizji Varsity i Junior Varsity, trudność egzaminu kwalifikacyjnego do Międzynarodowej Olimpiady Historycznej będzie podobna do egzaminów baterii z poprzednich olimpiad, które są pokazane na połączonej stronie.

Egzamin kwalifikacyjny do Olimpiady będzie zgodny pod względem trudności z egzaminem kwalifikacyjnym z Międzynarodowej Olimpiady Historycznej, jak pokazano tutaj:

Możesz znaleźć dodatkowe zasoby do ćwiczeń do egzaminu kwalifikacyjnego do Międzynarodowej Olimpiady Historycznej z pytaniami z egzaminu baterii z poprzednich olimpiad które są zamieszczone tutaj należy jednak pamiętać, że są one średnio trudniejsze niż pytania na egzaminie kwalifikacyjnym.

Możesz również skorzystać z naszego Azjatki, europejski, australijski, Nowa Zelandia or Kanadyjczyk podręczniki do nauki, przykładowe i poprzednie pytania (są bardzo podobne, różnią się tylko zawartością regionalną, więc mogą być przydatne, nawet jeśli mieszkasz w innych częściach świata).