Aby zarejestrować się na Egzamin Kwalifikacyjny do Olimpiady, napisz e-mail olympiad@iacompetitions.com. Egzamin jest już dostępny i może być zdany przez każdego studenta spoza Stanów Zjednoczonych. Obejmuje to studentów posiadających obywatelstwo amerykańskie, którzy studiują poza USA przez co najmniej 50% roku szkolnego 2022-2023 (tj. tacy studenci mogą zakwalifikować się na podstawie egzaminu). Nie obejmuje uczniów z obywatelstwem innym niż amerykański, którzy studiują w Stanach Zjednoczonych przez większość roku szkolnego 2022-2023.

Egzamin kwalifikacyjny do Międzynarodowej Olimpiady Historycznej jest oferowany bezpłatnie.

Proszę podać swoje imię i nazwisko, klasę (lub rok urodzenia), szkołę i jej lokalizację, a także imię i nazwisko oraz oficjalny szkolny adres e-mail nauczyciela lub profesora, który będzie nadzorował i oceniał egzamin (proszę zapytać ich, czy wyrażają zgodę zrobić to wcześniej!). Dziękuję!