Nếu bạn quan tâm đến việc bố trí nhân sự cho Olympic Lịch sử Quốc tế năm 2023, vui lòng hoàn thành đơn đăng ký nhân sự bên dưới. Xin lưu ý rằng các ứng viên có thể không nhận được quyết định về đơn đăng ký của họ ngay lập tức, vì số lượng nhân viên cần thiết phụ thuộc nhiều vào số lượng người tham gia đã đăng ký. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Arthur Ramsay (arthur@iacompetitions.com).

Ứng dụng nhân viên Olympic 2023

Họ tên(Cần thiết)
Nơi cư trú(Cần thiết)
Bạn có phải là giáo viên không?(Cần thiết)
Bạn đã từng tham gia một giải đấu IHO / IGC hoặc IAC Championship trước đây chưa?(Cần thiết)
Thả tệp tại đây hoặc
Tối đa kích thước tệp: 50 MB, Max. tệp: 2.
    Nếu có bất kỳ điều gì khác mà chúng tôi nên cân nhắc khi xem xét đơn đăng ký của bạn, vui lòng bao gồm điều đó ở đây.