Học sinh sẽ có cơ hội tham gia một số cuộc thi dựa trên kỳ thi, bao gồm các kỳ thi trắc nghiệm sau đây. Lưu ý rằng Bài kiểm tra pin là bắt buộc đối với tất cả học sinh, trong khi tất cả các bài kiểm tra trắc nghiệm khác được liệt kê bên dưới là tùy chọn.

Tất cả các bài thi trắc nghiệm Olympic đều được tính điểm theo cùng một cách: 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng, 0 điểm cho mỗi câu trả lời không và -1 điểm cho mỗi câu trả lời sai. Pin bao gồm tổng cộng 400 câu hỏi; tất cả các kỳ thi khác được liệt kê ở đây bao gồm 75 câu hỏi.