Lưu ý rằng đối với các Khối Varsity và Junior Varsity, độ khó của Kỳ thi Vòng loại Olympic Lịch sử Quốc tế sẽ giống với Kỳ thi Pin từ các kỳ Olympic trước đây được hiển thị trên trang được liên kết.

Đề thi vòng loại Olympic sẽ có độ khó tương đương với Đề thi vòng loại thực hành Olympic Lịch sử quốc tế như sau:

Bạn có thể tìm thêm các nguồn để luyện tập cho Kỳ thi Vòng loại Olympic Lịch sử Quốc tế với các câu hỏi Bài kiểm tra về pin từ các kỳ Olympic trước được đăng ở đây mặc dù lưu ý rằng những câu hỏi này trung bình khó hơn các câu hỏi trong Bài kiểm tra đủ điều kiện.

Bạn cũng có thể sử dụng của chúng tôi Châu Á, Châu Âu, Úc, New Zealand or Canada hướng dẫn học tập, câu hỏi mẫu và câu hỏi trước đây (chúng rất giống nhau, chỉ có nội dung khu vực khác nhau, vì vậy chúng có thể hữu ích ngay cả khi bạn sống ở những nơi khác trên thế giới).