Rejestracja na Międzynarodową Olimpiadę Historyczną 2023 rozpocznie się w grudniu 2022 r., po sfinalizowaniu kwater.

Jeśli będzie dostępny, na tej stronie zostanie umieszczony link do formularza rejestracyjnego.