Vui lòng liên hệ với các cuộc thi học thuật quốc tế tại olympiad@iacompetitions.com với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về chi phí, đăng ký, lịch trình hoặc hậu cần của Olympic Lịch sử Quốc tế, mặc dù lưu ý rằng trang web này sẽ được cập nhật thường xuyên trong những tháng trước Olympiad với thông tin bổ sung khi có sẵn.