Những học sinh không ở trong các chỗ ở do IAC điều phối (bao gồm tất cả học sinh khối Tiểu học & Trung học cơ sở) có thể chọn chỗ ở của riêng mình. Sau đây là danh sách không đầy đủ các khách sạn gần Trường St. Stephen mà bạn có thể quan tâm. Những người tham gia phải đặt phòng trực tiếp với khách sạn. Tất cả các khách sạn được liệt kê dưới đây đều nằm gần các ga Circo Massimo và Piramide, trên tuyến tàu điện ngầm Linea B.

Khách sạn The Corner
Địa chỉ: Viale Aventino, 121, 00153 Roma
Khoảng cách từ St. Stephen's: 0.3 km (5 phút đi bộ)
Tàu điện ngầm gần nhất: Circo Massimo

Khu nghỉ dưỡng đô thị Fauno
Địa chỉ: Via della Fonte di Fauno, 31, 00153 Roma
Khoảng cách từ St. Stephen's: 0.5 km (5-10 phút đi bộ)
Tàu điện ngầm gần nhất: Circo Massimo

Khách sạn Sourire
Địa chỉ: Via delle Terme Deciane, 3, 00153 Roma
Khoảng cách từ St. Stephen's: 0.5 km (5-10 phút đi bộ)
Tàu điện ngầm gần nhất: Circo Massimo

BePlace Aventino
Địa chỉ: Via di S. Saba, 22, 00153 Roma
Khoảng cách từ St. Stephen's: 0.5 km (5-10 phút đi bộ)
Tàu điện ngầm gần nhất: Piramide / Circo Massimo

Khách sạn Aventino
Địa chỉ: Via Di S. Domenico, 10, 00153 Roma
Khoảng cách từ St. Stephen's: 0.9 km (10-15 phút đi bộ)
Tàu điện ngầm gần nhất: Circo Massimo

Khách sạn Villa San Pio
Địa chỉ: Via Santa Melania, 19, 00153 Roma
Khoảng cách từ St. Stephen's: 0.9 km (10-15 phút đi bộ)
Tàu điện ngầm gần nhất: Circo Massimo

Khách sạn Major Aventinus
Địa chỉ: Via di Sant'Anselmo, 10, 00153 Roma
Khoảng cách từ St. Stephen's: 0.9 km (10-15 phút đi bộ)
Tàu điện ngầm gần nhất: Piramide / Circo Massimo

Khách sạn Santa Prisca
Địa chỉ: Largo Manlio Gelsomini, 25, 00153 Roma
Khoảng cách từ St. Stephen's: 0.9 km (10-15 phút đi bộ)
Tàu điện ngầm gần nhất: Piramide

Khách sạn San Anselmo
Địa chỉ: P.zza S. Anselmo, 2, 00153 Roma
Khoảng cách từ St. Stephen's: 1.1 km (10-15 phút đi bộ)
Tàu điện ngầm gần nhất: Circo Massimo / Piramide