Để đăng ký tham dự kỳ thi đủ điều kiện Olympiad, vui lòng gửi email olympiad@iacompetitions.com. Kỳ thi hiện đã có sẵn và có thể được thực hiện bởi bất kỳ học sinh nào bên ngoài Hoa Kỳ. Điều này bao gồm những sinh viên có quốc tịch Hoa Kỳ đang học tập bên ngoài Hoa Kỳ trong ít nhất 50% của năm học 2022-2023 (tức là những sinh viên đó có thể đủ điều kiện thông qua Kỳ thi). Nó không bao gồm những sinh viên không có quốc tịch Hoa Kỳ đang học tập tại Hoa Kỳ trong phần lớn năm học 2022-2023.

Kỳ thi vòng loại Olympic Lịch sử quốc tế được tổ chức miễn phí.

Vui lòng cho biết tên, lớp, ngày sinh, trường học và địa điểm của bạn, cũng như tên và địa chỉ email chính thức của trường của giáo viên hoặc giáo sư, người sẽ coi thi và chấm điểm bài kiểm tra của bạn (vui lòng hỏi họ xem họ có đồng ý làm điều đó trước không !). Cảm ơn!