Đăng ký cho Olympic Lịch sử Quốc tế năm 2023 sẽ mở vào tháng 2022 năm XNUMX, sau khi hoàn tất các điều chỉnh.

Khi có sẵn, một liên kết đến mẫu đăng ký sẽ được đăng trên trang này.